Forum und email
mssql_min_error_severity

mssql_min_error_severity

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mssql_min_error_severity -- Sets the lower error severity

Popis

void mssql_min_error_severity ( int severity )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

severity

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.