Forum und email
mssql_rows_affected

mssql_rows_affected

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

mssql_rows_affected -- Returns the number of records affected by the query

Popis

int mssql_rows_affected ( resource link_identifier )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

link_identifier

A MS SQL link identifier, returned by mssql_connect() or mssql_pconnect().