Forum und email
mysql_info

mysql_info

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_info --  Vrací informace o posledním dotazu

Popis

string mysql_info ( [resource link_identifier] )

mysql_info() vrací detailní informace o posledním dotazu v použitém spojeni. Pokud spojeni není uvedeno, použije se poslední otevřené spojení.

mysql_info() vrací řetezec z všemi dotazy vylistovanými níže. Pro všechny ostatní FALSE. Formát řetězce je závislý na použitém typu dotazu.

Příklad 1. Příslušné MySQL dotazy

INSERT INTO ... SELECT ...
String format: Records: 23 Duplicates: 0 Warnings: 0 
INSERT INTO ... VALUES (...),(...),(...)...
String format: Records: 37 Duplicates: 0 Warnings: 0 
LOAD DATA INFILE ...
String format: Records: 42 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0 
ALTER TABLE
String format: Records: 60 Duplicates: 0 Warnings: 0 
UPDATE
String format: Rows matched: 65 Changed: 65 Warnings: 0
Čísla uvedená v příkladu jsou jen pro ilustraci; jejich hodnoty budou shodné s výsledkem dotazu.

Poznámka: mysql_info() vrací hodnotu jinou než FALSE v případě dotazu INSERT ... VALUES, ve kterém jsou uvedeny hodnoty pro zápis více záznamů najednou.

Dále také: mysql_affected_rows()