Forum und email
mysqli_get_warnings

mysqli_get_warnings

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

mysqli_get_warnings -- 

Popis

object mysqli_get_warnings ( mysqli link )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.