Forum und email
mysqli_send_query

mysqli_send_query

(PHP 5)

mysqli_send_query

(no version information, might be only in CVS)

mysqli->send_query() -- Send the query and return

Popis

Procedural style:

bool mysqli_send_query ( mysqli link, string query )

Object oriented style (method)

class mysqli {

bool send_query ( string query )

}

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.