Forum und email
mysqli_slave_query

mysqli_slave_query

(PHP 5)

mysqli_slave_query -- Force execution of a query on a slave in a master/slave setup

Popis

bool mysqli_slave_query ( mysqli link, string query )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.