Forum und email
mysqli_stmt_get_warnings

mysqli_stmt_get_warnings

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

mysqli_stmt_get_warnings -- 

Popis

object mysqli_stmt_get_warnings ( mysqli_stmt stmt )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.