Forum und email
ncurses_can_change_color

ncurses_can_change_color

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_can_change_color -- Check if we can change terminals colors

Popis

bool ncurses_can_change_color ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Tells whether the terminal has color capabilities and whether the programmer can change the colors.

Návratové hodnoty

Return TRUE if the terminal has color capabilities and you can change the colors, FALSE otherwise.