Forum und email
ncurses_mouse_trafo

ncurses_mouse_trafo

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_mouse_trafo -- Transforms coordinates

Popis

bool ncurses_mouse_trafo ( int &y, int &x, bool toscreen )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

y

x

toscreen