Forum und email
ncurses_mvaddnstr

ncurses_mvaddnstr

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_mvaddnstr -- Move position and add string with specified length

Popis

int ncurses_mvaddnstr ( int y, int x, string s, int n )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

y

x

s

n