Forum und email
ncurses_mvcur

ncurses_mvcur

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_mvcur -- Move cursor immediately

Popis

int ncurses_mvcur ( int old_y, int old_x, int new_y, int new_x )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

old_y

old_x

new_y

new_x