Forum und email
ncurses_mvvline

ncurses_mvvline

(no version information, might be only in CVS)

ncurses_mvvline -- Set new position and draw a vertical line using an attributed character and max. n characters long

Popis

int ncurses_mvvline ( int y, int x, int attrchar, int n )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

y

x

attrchar

n