Forum und email
ncurses_noqiflush

ncurses_noqiflush

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_noqiflush -- Do not flush on signal characters

Popis

void ncurses_noqiflush ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.