Forum und email
ncurses_scr_set

ncurses_scr_set

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_scr_set -- Inherit screen from file dump

Popis

int ncurses_scr_set ( string filename )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

filename