Forum und email
ncurses_slk_clear

ncurses_slk_clear

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_slk_clear -- Clears soft labels from screen

Popis

bool ncurses_slk_clear ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

The function ncurses_slk_clear() clears soft label keys from screen.

Návratové hodnoty

Returns TRUE on errors, FALSE otherwise.