Forum und email
ncurses_termname

ncurses_termname

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_termname -- Returns terminals (short)-name

Popis

string ncurses_termname ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns terminals shortname.

Návratové hodnoty

Returns the shortname of the terminal, truncated to 14 characters. On errors, returns NULL.