Forum und email
ncurses_waddch

ncurses_waddch

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

ncurses_waddch -- Adds character at current position in a window and advance cursor

Popis

int ncurses_waddch ( resource window, int ch )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

window

ch