Forum und email
newt_button_bar

newt_button_bar

(PECL)

newt_button_bar -- 

Popis

resource newt_button_bar ( array &buttons )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

buttons

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity