Forum und email
newt_checkbox

newt_checkbox

(PECL)

newt_checkbox -- 

Popis

resource newt_checkbox ( int left, int top, string text, string def_value [, string seq] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

left

Its description

top

Its description

text

Its description

def_value

Its description

seq

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity