Forum und email
newt_cls

newt_cls

(PECL)

newt_cls -- 

Popis

void newt_cls ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.