Forum und email
newt_draw_form

newt_draw_form

(PECL)

newt_draw_form -- 

Popis

void newt_draw_form ( resource form )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

form

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.