Forum und email
newt_form_add_hot_key

newt_form_add_hot_key

(PECL)

newt_form_add_hot_key -- 

Popis

void newt_form_add_hot_key ( resource form, int key )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

form

Its description

key

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.