Forum und email
newt_grid_wrapped_window

newt_grid_wrapped_window

(PECL)

newt_grid_wrapped_window -- 

Popis

void newt_grid_wrapped_window ( resource grid, string title )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

grid

Its description

title

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.