Forum und email
newt_listbox_clear_selection

newt_listbox_clear_selection

(PECL)

newt_listbox_clear_selection -- 

Popis

void newt_listbox_clear_selection ( resource listbox )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

listbox

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.