Forum und email
newt_listbox_set_entry

newt_listbox_set_entry

(PECL)

newt_listbox_set_entry -- 

Popis

void newt_listbox_set_entry ( resource listbox, int num, string text )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

listbox

Its description

num

Its description

text

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.