Forum und email
newt_radio_get_current

newt_radio_get_current

(PECL)

newt_radio_get_current -- 

Popis

resource newt_radio_get_current ( resource set_member )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

set_member

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity