Forum und email
newt_scale_set

newt_scale_set

(PECL)

newt_scale_set -- 

Popis

void newt_scale_set ( resource scale, int amount )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

scale

Its description

amount

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.