Forum und email
newt_scrollbar_set

newt_scrollbar_set

(PECL)

newt_scrollbar_set -- 

Popis

void newt_scrollbar_set ( resource scrollbar, int where, int total )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

scrollbar

Its description

where

Its description

total

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.