Forum und email
newt_textbox_get_num_lines

newt_textbox_get_num_lines

(PECL)

newt_textbox_get_num_lines -- 

Popis

int newt_textbox_get_num_lines ( resource textbox )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

textbox

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity