Forum und email
newt_vertical_scrollbar

newt_vertical_scrollbar

(PECL)

newt_vertical_scrollbar -- 

Popis

resource newt_vertical_scrollbar ( int left, int top, int height [, int normal_colorset [, int thumb_colorset]] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

left

Its description

top

Its description

height

Its description

normal_colorset

Its description

thumb_colorset

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity