Forum und email
newt_win_ternary

newt_win_ternary

(PECL)

newt_win_ternary -- 

Popis

int newt_win_ternary ( string title, string button1_text, string button2_text, string button3_text, string format [, mixed args [, mixed ...]] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

title

Its description

button1_text

Its description

button2_text

Its description

button3_text

Its description

format

Its description

args

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity