Forum und email
openssl_pkey_get_details

openssl_pkey_get_details

(no version information, might be only in CVS)

openssl_pkey_get_details -- Returns an array with the key details (bits, pkey, type)

Popis

resource openssl_pkey_get_details ( resource key )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.