Forum und email
ovrimos_commit

ovrimos_commit

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

ovrimos_commit -- Commits the transaction

Popis

bool ovrimos_commit ( int connection_id )

Commits the transaction.

Seznam parametrů

connection_id

The Ovrimos connection identifier, returned by ovrimos_connect().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.