Forum und email
pdf_set_leading

pdf_set_leading

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PECL)

pdf_set_leading -- Nastavit vzdálenost mezi řádky

Popis

void pdf_set_leading ( int pdf document, double distance )

Funkce pdf_set_leading() nastavuje vzdálenost mezi řádky textu. Toto nastavení se použije, pokud se text tvoří pomocí pdf_continue_text().

Viz také pdf_continue_text().