Forum und email
posix_getgrnam

posix_getgrnam

(PHP 3 >= 3.0.13, PHP 4, PHP 5)

posix_getgrnam -- Return info about a group by name

Popis

array posix_getgrnam ( string name )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

name