Forum und email
posix_getrlimit

posix_getrlimit

(PHP 3 >= 3.0.10, PHP 4, PHP 5)

posix_getrlimit -- Return info about system resource limits

Popis

array posix_getrlimit ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.