Forum und email
posix_isatty

posix_isatty

(PHP 3 >= 3.0.13, PHP 4, PHP 5)

posix_isatty -- Determine if a file descriptor is an interactive terminal

Popis

bool posix_isatty ( int fd )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.