Forum und email
posix_ttyname

posix_ttyname

(PHP 3 >= 3.0.13, PHP 4, PHP 5)

posix_ttyname -- Determine terminal device name

Popis

string posix_ttyname ( int fd )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.