Forum und email
ps_open_memory_image

ps_open_memory_image

(PECL)

ps_open_memory_image -- Takes an GD image and returns an image for placement in a PS document

Popis

int ps_open_memory_image ( resource psdoc, int gd )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

psdoc

Resource identifier of the postscript file as returned by ps_new().

gd