Forum und email
ps_setflat

ps_setflat

(PECL)

ps_setflat -- Sets flatness

Popis

bool ps_setflat ( resource psdoc, float value )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

psdoc

Resource identifier of the postscript file as returned by ps_new().

value

The value must be between 0.2 and 1.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.