Forum und email
ps_setoverprintmode

ps_setoverprintmode

(PECL)

ps_setoverprintmode -- Sets overprint mode

Popis

bool ps_setoverprintmode ( resource psdoc, int mode )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

psdoc

Resource identifier of the postscript file as returned by ps_new().

mode

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.