Forum und email
ps_show_xy2

ps_show_xy2

(PECL)

ps_show_xy2 -- Output text at position

Popis

bool ps_show_xy2 ( resource psdoc, string text, int len, float xcoor, float ycoor )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.