Forum und email
pspell_config_data_dir

pspell_config_data_dir

(PHP 5)

pspell_config_data_dir --  location of language data files

Description

bool pspell_config_data_dir ( int conf, string directory )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.