Forum und email
rpm_close

rpm_close

(no version information, might be only in CVS)

rpm_close -- Closes an RPM file

Popis

bool rpm_close ( resource rpmr )

rpm_close() will close an RPM file pointer.

Seznam parametrů

rpmr

A file pointer resource successfully opened by rpm_open().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. rpm_close() example

<?php

$file
= "/path/to/file.rpm";
$rpmr = rpm_open($file);

rpm_close($rpmr);

?>

Viz také

rpm_open()