Forum und email
SDO_DAS_ChangeSummary::beginLogging

SDO_DAS_ChangeSummary::beginLogging

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_ChangeSummary::beginLogging --  Begin change logging

Popis

void SDO_DAS_ChangeSummary::beginLogging ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Begin logging changes made to the SDO_DataObject.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

None.