Forum und email
SDO_DAS_XML_Document::setEncoding

SDO_DAS_XML_Document::setEncoding

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_XML_Document::setEncoding --  Sets the given string as encoding

Popis

void SDO_DAS_XML_Document::setEncoding ( string encoding )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Sets the given string as encoding.

Seznam parametrů

encoding

Encoding string.

Návratové hodnoty

None.