Forum und email
SDO_Sequence::move

SDO_Sequence::move

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Sequence::move --  Move an item to another sequence position

Popis

void SDO_Sequence::move ( int toIndex, int fromIndex )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Modify the position of the item in the sequence, without altering the value of the property in the SDO_DataObject.

Seznam parametrů

toIndex

The destination sequence index. If this index is less than zero or greater than the size of the sequence then the value is appended.

fromIndex

The source sequence index.

Návratové hodnoty

None.

Errors/Exceptions

SDO_IndexOutOfBoundsException

Thrown if the fromIndex sequence index is less than zero or greater than the size of the sequence.