Forum und email
sesam_free_result

sesam_free_result

(PHP 3 CVS only)

sesam_free_result -- Releases resources for the query

Popis

bool sesam_free_result ( string result_id )

Releases resources for the query.

Seznam parametrů

result_id

A valid result id returned by sesam_query().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.