Forum und email
snmp_set_enum_print

snmp_set_enum_print

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

snmp_set_enum_print --  Return all values that are enums with their enum value instead of the raw integer

Popis

void snmp_set_enum_print ( int enum_print )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Poznámky

Poznámka: snmp_set_enum_print() is only available when using the UCD SNMP library. This function is not available when using the Windows SNMP library.