Forum und email
snmp_set_valueretrieval

snmp_set_valueretrieval

(PHP 4 >= 4.3.3, PHP 5)

snmp_set_valueretrieval --  Specify the method how the SNMP values will be returned

Popis

void snmp_set_valueretrieval ( int method )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.